Příspěvky

Mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most

Mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most je řazeno mezi  širokou nabídku poskytovaných služeb. Na mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most se úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. zaměřuje již řadu let. Naše firma zajišťuje mytí oken Ústí nad Labem, Most jak v bytech, domácnostech, rodinných domech, tak i v komerčních prostorách a ve firmách. Naše nabízené služby mohou využívat nejen zákazníci z firemní sféry, ale i zákazníci ze soukromé. Dokážeme vyčistit jakýkoliv druh oken. Při mytí oken Ústí nad Labem, Most se zaměřujeme na čištění běžně znečištěných oken a výloh i na mytí oken po malířích, řemeslnících, po stavbě a různých rekonstrukcích. Nikdy nepoužíváme leštící přípravky. Okna leštíme pouze na sucho. Tímto způsobem je zaručeno, že okna zůstanou déle čistá. Okna leštíme pouze suchou bavlněnou plenou. K mytí oken Ústí nad Labem, Most samozřejmě patří i mytí rámů oken a parapetů. Pokud se jedná o čištění oken, které jsou kastlová nebo šroubovací, okna vždy rozebereme a rozšroubujeme a důkladně umyjeme. Kromě mytí oken Ústí nad Labem, Most a čištění jejich rámů naše úklidová firma zajišťuje i mytí a čištění plastových i látkových markýz Ústí nad Labem, Most. Čištění markýz lze provádět současně s mytím oken Ústí nad Labem, Most nebo může být zajištěno jako samostatná služba. Látkové markýzy čistíme pro naše zákazníky stejnou metodou, kterou používáme k vyčištění koberců, a to mokrou cestou. Na markýzy naneseme velmi účinnou chemii značky Bosch RTS, následně kvalitním kartáčem mechanicky vyčistíme a vysoce výkonným vysavačem s úzkou štěrbinovou hubicí vysajeme místo vedle místa. Oproti čištění koberců trvá čištění látkových markýz déle, jelikož se čištění musí opakovat 2x až 3x. Při čištění markýz Ústí nad Labem, Most můžeme zajistit i jejich impregnaci. Pro impregnaci je důležité, aby bylo pěkné počasí a hlavně bezvětří. Mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most je často realizováno ve výškách a je nutné, aby tyto zakázky prováděli odborně zaškolení pracovníci dle nařízení vlády a podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zak. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Pro naše zákazníky zajišťujeme i následující služby: denní a pravidelný úklid domácnosti, bytu, domu, kanceláře Ústí nad Labem, Most, úklid po stavbě i rekonstrukcích Ústí nad Labem, Most, úklid po malování a malířích Ústí nad Labem, Most, úklid před otevřením prodejen Ústí nad Labem, Most. Dále také provádíme strojové čištění a tepování koberců Ústí nad Labem, Most, strojové čištění a voskování podlah Ústí nad Labem, Most a jsme schopni zajistit i odstranění graffiti Ústí nad Labem, Most a nanesení antigraffiti ochrany.

no images were found

Mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem

Mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most – Naše úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. má mnoholetou praxi v oblasti mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most. Zajišťuje profesionální mytí oken jak pro firmy, tak pro domácnosti. Zákazníkům poskytujeme kvalitu a spolehlivost, seriózní a profesionální přístup. Pro kvalitní vyčištění oken používáme tzv. trik suchého leštění. Mytí oken Ústí nad Labem, Most realizujeme jako pravidelné čištění nebo jako jednorázové či nárazové zbavení oken nežádoucích nečistot. Mytí oken Ústí nad Labem, Most se zaměřuje nejen na běžně znečištěná okna, ale i na mytí oken, které jsou silně znečištěné po realizaci stavebních prací, rekonstrukcích, po malířích nebo řemeslnících. Při mytí oken Ústí nad Labem, Most čistíme důkladně celé okno včetně jeho rámů, vnitřních i venkovních parapetů. Mytí oken Ústí nad Labem, Most provádíme stěrkovou metodou a bez použití jakýchkoliv leštících přípravků. Při mytí oken Ústí nad Labem, Most je velmi důležité nejdříve kvalitně umýt rám okna a následně samotnou prosklenou plochu. Mytí oken Ústí nad Labem, Most je zajištěno našimi profesionálními a bezúhonnými zaměstnanci, kteří jsou důkladně proškoleni a ke své práce používají vždy jen kvalitní přípravky, pomůcky a nástroje. Současně s mytím a čištěním oken lze realizovat také čištění markýz Ústí nad Labem, Most. Naše úklidová firma se zabývá čištěním plastových i látkových markýz. Údržba plastových markýz je samozřejmě mnohem jednoduší a rychlejší. Látkové markýzy se čistí stejným způsobem jako provádíme čištění koberců Ústí nad Labem, Most tedy strojovou metodou za použití kotoučového stroje, kvalitní čistící chemii Bosch RTS a vysoce výkonný třímotorový vysavač.Čištění markýz Ústí nad Labem, Most trvá déle než čištění koberců, jelikož je nutné markýzu čistit opakovaně a to 2x až 3x v jednom čistícím cyklu. Naše úklidová firma Vám dokáže zajistit i impregnaci Vašich markýz. K tomuto používáme chemii, kterou odebíráme přímo od výrobce markýzy. Pro kvalitně nanesenou impregnaci je důležité, aby se prováděla za pěkného dne a aby bylo bezvětří. Naše úklidová firma má v nabídce služeb vedle mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most i denní a pravidelné úklidy domácností a firem Ústí nad Labem, Most, úklidy po stavebních činnostech, rekonstrukcích, po řemeslnících či malířích Ústí nad Labem, Most, strojové čištění koberců Ústí nad Labem, Most, čištění a tepování čalounění, sedaček a křesel Ústí nad Labem, Most, strojové čištění a voskování podlah Ústí nad Labem, Most, mytí oken Ústí nad Labem, Most, odstraňování grafiti a nanesení antigraffiti nátěru Ústí nad Labem, Most.

Mytí oken a čištění markýz Most

Mytí oken a čištění markýz MostFirma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro své zákazníky realizuje služby spojené s mytím oken a čištěním markýz Ústí nad Labem, Most. Mytí oken a čištění markýz Most ve výšce realizují naši profesionální zaměstnanci, kteří byli proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Pro mytí oken a čištění markýz Most ve výškách naše úklidová firma využívá speciální horolezeckou či speleologickou techniku. Pro snadnější přístup k proskleným plochám nejčastěji volíme hydraulické ramena a vysokozdvižné plošiny, které máme k těmto účelům také k dispozici. Mytí oken Ústí nad Labem, Most je prováděno tzv. trikem suchého leštění – v žádném případě nepoužíváme leštící přípravky. Okna leštíme na sucho a to pouze čistou bavlněnou plenou. Práce ve výškách zahrnuje i zmíněné mytí a čištění markýz Ústí nad Labem, Most. Čistíme jak plastové, tak látkové markýzy. Údržba plastových markýz je oproti látkovým jednodušší. V případě látkových markýz je čištění markýz Ústí nad Labem, Most realizováno podobným způsobem, který používáme při strojovém čištění koberců Ústí nad Labem, Most. Na markýzy je nanesena velmi účinná čistící chemie Bosch RTS, pomocí kartáče je povrch vykartáčován a na závěr celý povrch vysajeme vysoce výkonným vysavačem. Naše firma je schopna Vám zajistit i impregnaci látkových markýz, pro kterou je podmínkou vhodné počasí. Vedle nabízené služby mytí oken a čištění markýz Most poskytujeme širokou nabídku úklidových služeb, mezi které patří například: denní a pravidelný úklid domu, bytu, vily, rezidence, kanceláře či firmy Ústí nad Labem, Most, úklid po stavbě a jiných rekonstrukčních činnostech Ústí nad Labem, Most, úklidy po malířích a řemeslnících Ústí nad Labem, Most, strojové čištění koberců Ústí nad Labem, Most, odstranění graffiti Ústí nad Labem, Most a nanesení antigraffiti ochrany Ústí nad Labem, Most, strojové čištění a voskování podlah Ústí nad Labem, Most.

Mytí oken a čištění markýz

Mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most – Naši zákaznici velmi často využívají u naší firmy A SERVIS LIPKA, s r.o. mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most. Mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most provádíme odborně zaškolenými pracovníky, kteří mají platnou licenci na práce ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky. Dále byli tito zaměstnanci proškoleni dle nařízení vlády a podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zak. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenování zaměstnanci byli také lektorem prozkoušeni a všichni mají platné testy. Uvedené práce mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most vykonávají takto odborně proškoleni pracovníci, jelikož mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most se realizuje zpravidla ze žebříku ve výšce okolo 3 m nad zemí. Čištění a mytí oken Ústí nad Labem, Most je realizováno i v mnohem větší výšce a naši zaměstnanci musí být odborně proškolen na práce ve výškách. Při mytí oken nejsou v žádném případě používány leštící přípravky, což zaručí, že na námi umytých oknech se neobjeví žádné tahy a kruhy po leštění. K odstraňování různých folií a reklamních polepů z prosklených povrchů používáme tzv. korundové žiletky, které nijak nepoškodí skleněný povrch. Při realizaci mytí oken Ústí nad Labem, Most naši profesionální zaměstnanci postupují šetrně, aby nedošlo k poškození zákazníkova majetku. Při čištění markýz, které jsou látkové, je způsob čištění podobný jako při strojovém čištění a tepování koberců Ústí nad Labem, Most. Na látkové markýzy naneseme velmi kvalitní a vysoce účinnou čistící chemii značky Bosch RTS a celý povrch vykartáčujeme. Na závěr je čistící roztok odsán kobercovou štěrbinovou hubicí. U plastových potahů postupujeme při mytí a čištění stejně jako u mytí oken Ústí nad Labem, Most. Naši zákazníci mohou u naší firmy A SERVIS LIPKA, s. r. o. využívat také denní a pravidelné úklidy bytů, domácností, firem a kanceláří Ústí nad Labem, Most, úklidy po malířích či řemeslnících Ústí nad Labem, Most, strojové čištění a tepování koberců Ústí nad Labem, Most, odstranění graffiti a nanesení antigraffiti ochrany Ústí nad Labem, Most, strojové čištění a fluatace podlah Ústí nad Labem, Most.

Mytí oken a čištění markýz

Mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most – Naši zákaznici velmi často využívají u naší firmy A SERVIS LIPKA, s r.o. mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most. Mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most provádíme odborně zaškolenými pracovníky, kteří mají platnou licenci na práce ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky. Dále byli tito zaměstnanci proškoleni dle nařízení vlády a podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zak. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenování zaměstnanci byli také lektorem prozkoušeni a všichni mají platné testy. Uvedené práce mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most vykonávají takto odborně proškoleni pracovníci, jelikož mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most se realizuje zpravidla ze žebříku ve výšce okolo 3 m nad zemí. Čištění a mytí oken Ústí nad Labem, Most je realizováno i v mnohem větší výšce a naši zaměstnanci musí být odborně proškolen na práce ve výškách. Při mytí oken nejsou v žádném případě používány leštící přípravky, což zaručí, že na námi umytých oknech se neobjeví žádné tahy a kruhy po leštění. K odstraňování různých folií a reklamních polepů z prosklených povrchů používáme tzv. korundové žiletky, které nijak nepoškodí skleněný povrch. Při realizaci mytí oken Ústí nad Labem, Most naši profesionální zaměstnanci postupují šetrně, aby nedošlo k poškození zákazníkova majetku. Při čištění markýz, které jsou látkové, je způsob čištění podobný jako při strojovém čištění a tepování koberců Ústí nad Labem, Most. Na látkové markýzy naneseme velmi kvalitní a vysoce účinnou čistící chemii značky Bosch RTS a celý povrch vykartáčujeme. Na závěr je čistící roztok odsán kobercovou štěrbinovou hubicí. U plastových potahů postupujeme při mytí a čištění stejně jako u mytí oken Ústí nad Labem, Most. Naši zákazníci mohou u naší firmy A SERVIS LIPKA, s. r. o. využívat také denní a pravidelné úklidy bytů, domácností, firem a kanceláří Ústí nad Labem, Most, úklidy po malířích či řemeslnících Ústí nad Labem, Most, strojové čištění a tepování koberců Ústí nad Labem, Most, odstranění graffiti a nanesení antigraffiti ochrany Ústí nad Labem, Most, strojové čištění a fluatace podlah Ústí nad Labem, Most. Mytí oken a čištění markýz Ústí nad Labem, Most.