Strojové čištění podlah, výloh a loga po stavbě Ústí nad Labem

Strojové čištění podlah, výloh a loga po stavbě Ústí nad Labem – Čištění po stavbě Ústí nad Labem, které zahrnovalo strojové čištění podlah, mytí výloh, zrcadel a loga, bylo zrealizováno 5. září 2013 v Ústí nad Labem. Práce byla zajištěna dvěma pracovníky a trvala 3 hodiny. Pro úklid po stavbě jsem použili 3l čistící chemie.

Strojové čištění podlah, výloh a loga po stavbě Ústí nad Labem – Při zakázce jsme v Obchodním centru Ústí nad Labem provedli chemické, hloubkové strojové čištění podlah o ploše 189 m2. Toto generální vyčištění podlah Ústí nad Labem jsme provedli strojově pomocí kotoučového stroje, který zaručí detailní a hloubkové čištění. Na tento kotoučový stroj používáme dva nástavce. Buďto použijeme nástavec tzv. držák padů anebo silonový kartáč. Tento kotoučový stroj je jediným přístrojem, který dokáže detailně a generálně vyčistit jakýkoliv typ podlahy. Velmi důležitou součástí kvalitního čištění je použití správné chemie, která na sebe spolehlivě naváže všechny zbytky stavebních povlaků, cementových a vápenatých závojů na podlaze. Vedle strojového čištění podlahy jsme také oboustranně umyli a vyleštili 40 m2 výloh a 28 m2 zrcadel. Při mytí výloh a jiných skleněných ploch Ústí nad Labem nepoužíváme v žádném případě leštící přípravky. Výlohy leštíme pouze na sucho. Tímto způsobem je zaručeno, že výlohy zůstanou déle čisté. Po námi takto vyčištěných výlohách nezůstane na skleněné ploše leštidlo, které by po souvislém zaprášení vystoupilo, a byly by vidět mapy po leštění, jak tomu je u povrchů, na jejichž vyleštění se využili různé leštidla. Výlohy jsme leštili pouze suchou bavlněnou plenou. S konečným výsledkem naší práce byl zákazník velmi spokojený.

Mytí oken, fasády, žaluzií Ústí nad Labem

Čištění a mytí oken, fasády, žaluzií Ústí nad Labem – Zakázku čištění a mytí oken, fasády, žaluzií ve výšce v kancelářských prostorách a výrobní hale Ústí nad Labem jsme realizovali od 12. června do 17. června. Celkový čas, který jsem na této akci strávili je odhadován na 40 hodin.

Čištění a mytí oken, fasády, žaluzií Ústí nad Labem – První den se týkal převozu lešení a jeho montáž u zákazníka. Následující dny se zaměřovali na čištění fasády, mytí oken a jejich rámů a čištění žaluzií. Pro realizaci této zakázky se spotřebovalo 10l čistící chemie a sprej na plasty a umělou hmotu. Zakoupena byla také hadice (cca 70 m). K odstranění nečistot z povrchu fasád jsme využili tlakový přístroj, vodu a čistící chemii. Okna i žaluzie byly čištěny oboustranně. K dokonalému vyčištění prosklených ploch používáme tzv. trik suchého leštění bez použití leštících přípravků. Žaluzie jsme museli čistit ručně, jelikož jsou široké a navzájem se překrývají. Odstranění nečistot se z našeho pohledu povedlo na 90%. Ze strany zákazníka bylo malé upozornění, jinak naši práci hodnotil pozitivně s možností další spolupráce. Naše firma provádí i mytí oken Ústí nad Labem ve výškách nebo na těžce přístupných místech pomocí speciální techniky – hydraulických ramen či vysokozdvižných plošin. Mytí a čištění oken ve výškách Ústí nad Labem vykonávají naši profesionální a bezúhonní zaměstnanci, kteří mají platnou licenci na práci ve výškách za pomoci horolezecké a speleologické techniky. Samozřejmostí je i jejich proškolení dle nařízení vlády.Veškeré zakázky realizují naši kmenový zaměstnanci. Nikdy nevyužíváme subdodavatelské firmy nebo zaměstnance z jiných firem, kteří nejsou námi prověření. K provedení našich zakázek nevyužíváme ani brigádníky z různých agentur.

Mytí oken a výloh Ústí nad Labem

Mytí oken a výloh Ústí nad Labem – dne 28. srpna 2013 jsme uskutečnili jednorázové mytí a čištění výloh, které bylo zajištěno jedním pracovníkem naší úklidové firmy a práce byla zrealizovaná za 4 hodiny. Umyty byly výklady Ústí nad Labem v 1. patře a bylo provedeno mytí výloh ve výšce.

Jakoukoliv zakázku na mytí a čištění oken a výloh Ústí nad Labem provádíme vždy za použití velmi kvalitních a profesionálních nástrojů a pomůcek. Pro mytí oken a výloh Ústí nad Labem nebyly použity žádné leštící přípravky. Okna leštíme pouze na sucho – čistou bavlněnou plenou. Tímto způsobem je zaručeno, že okna zůstanou déle čistá. Po námi vyčištěných oknech nezůstane na skleněném povrchu leštidlo, které by po souvislém zaprášení vystoupilo, a byly by vidět mapy a kruhy po leštění, jak tomu je u oken, na jejichž vyleštění byly použity různé leštidla. Pro mytí oken a výloh Ústí nad Labem ve výškách jsme vybaveni speciální horolezeckou a speleologickou technikou, která nám umožní snadnější přístup k prosklené ploše na těžko přístupném místě a tím je i zaručeno kvalitní vyčištění a umytí. Během práce jsme se nesetkali s žádnými komplikacemi a celý průběh probíhal podle plánu. Odstranění nečistot z prosklených výloh se podařilo se 100% úspěšností a ze strany zákazníka byla projevena spokojenost s výsledkem zrealizované zakázky.

Servisní mytí výloh Ústí nad Labem

Servisní mytí výloh Ústí nad Labem – V Ústí nad Labem jsme realizovali servisní mytí výloh. Zakázka proběhla 16. července. Toto servisní mytí výloh Ústí nad Labem jsme zákazníkovi zajistili 16. července dvěma pracovníky. Práce nám trvala 5 hodin (od 9:00 do 14:00). Dohromady jsme měli umýt výlohy o ploše 420 m2.
Stěžejní při realizaci této zakázky je počáteční očištění výloh. Kromě zimního období je zde po celý rok velké množství pavučin a pavouků. Nejprve jsme tedy museli pomocí holí a mokré hadry odstranit pavučiny z každého okna. Následně jsme každé okno namočili a seškrábali veškeré tvrdé nečistoty. Teprve po těchto krocích jsme mohli standardně pokračovat s mytím výloh. Mytí oken , výloh a ostatních prosklených ploch Ústí nad Labem provádíme tzv. trikem suchého leštění. Okna Ústí nad Labem umýváme čistým rozmývákem a následně je setřeme stěrkou s kvalitní gumou. Jakmile je prosklená ploch kvalitně vyčištěna, necháme ji proschnout a pak leštíme suchou bavlněnou plenou bez použití jakýchkoliv leštících přípravků, čímž docílíme toho, že po určitém čase nebudou na výlohách viditelné tahy a kruhy po leštění. Při jakékoliv práci postupujeme profesionálně a pečlivě za použití jen kvalitních prostředků a nástrojů.
Zákazníci byli po dokončení zakázky servisního mytí a čištění výloh Ústí nad Labem opravdu velmi spokojeni, neboť předtím byly jejich výlohy pokryté velkým množstvím pavučin, výkalů z pavouků a podobně.

Mytí výloh, odstraňování fólií, banerů a polepů Ústí nad Labem

Při zakázce mytí výloh, odstraňování fólií, banerů a polepů Ústí nad Labem jsme umývali výlohy z venkovní strany a odstraňovali z jejich povrchu staré zatvrdlé fólie. Jednalo se o plochu 17,4 m2. Zakázka byla realizována 16. a 17. července a celkově trvala přes 6,5 hodin.

Pro úspěšné a bezproblémové odstranění ztvrdnuté fólie z prosklené plochy jsme použili pět kusů tzv. korundových žiletek o průměru minimálně 10 cm. Pomocí těchto žiletek jsme schopni odstranit jakékoliv fólie a polepy bez poškození či poškrábání skleněné plochy při čištění a mytí výloh Ústí nad Labem. Na řadě provozoven obchodních center můžete vidět provozovny, na jejichž výlohách Ústí nad Labem jsou silné škrábance a rýhy. Takové nevratné poškození bylo způsobeno neodbornou prací s použitím nevhodných nástrojů. Rýhy a škrábance na povrchu prosklených ploch vzniknou po odstraňování folií a polepů pomocí nožů, špachtlí nebo ocelových stěrek. Po odstranění fólií zůstanou na povrchu zbytky lepidla. Pro jejich odstranění z výloh jsme použili ředidlo a dočištění zbytku lepů se provedlo odstraňovačem, který používáme při odstraňování graffiti Ústí nad Labem. Jakmile jsme měli odstraněné veškeré fólie z výloh následovalo mytí a leštění celé prosklené plochy. V tomto případě používáme tzv. trik suchého leštění. K mytí výloh a jiných prosklených ploch Ústí nad Labem nejsou využity žádné leštící přípravky, čímž zaručíme, že skleněná plocha vypadá dlouhou dobu čistě. Při leštění prosklené plochy pomocí leštidel by došlo k tomu, že za nějaký čas budou na povrchu vidět kruhy a tahy leštění. Cena za mytí výloh, odstraňování fólií, banerů a polepů Ústí nad Labem činila 2 750 Kč bez DPH. Tato cena byla stanovena za stržení všech fólii z výloh, odstranění  a oškrábání zbytků lepidel z celé plochy výloh dále je v ceně mytí výloh a vyleštění výloh na této prodejně Ústí nad Labem.