Strojové čištění podlah Ústí n.L., Most

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. realizuje generální a hloubkové strojové čištění podlah Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín pomocí kotoučového stroje. Strojové čištění podlah Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín zaručuje velmi kvalitní vyčištění jakéhokoliv typu podlah našimi odborně proškolenými zaměstnanci. Pro generální a hloubkové strojové čištění podlah Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín používáme vždy zásaditou chemii. Strojové čištění podlah Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín může být využito pro vyčištění dlažby, marmolea, linolea, plovoucích podlah, betonových podlah, litých podlah či kamenných podlah. Našim zákazníkům vždy po čištění podlah v Brně doporučujeme, aby si nechali podlahu zakonzervovat a nanést na ni vosk (průmyslový polymer). Tato fluatace podlahu zakonzervuje tak, že nedojde již k hlubšímu znečištění. Vosk, který používáme, je zpravidla pololesklý nebo matný. Tento vosk má celou řadu výhod např.: na podlahách nejsou vidět tolik stopy, má mírný protiskluz a díky němu se podlaha lépe udržuje. Další velkou výhodou nanesení polymeru na podlahu je ta, že velmi výrazně prodlouží životnost Vašich podlah. U velkých a namáhavých provozoven a obchodech v obchodních centrech vydrží tato fluatace na podlaze zhruba 1 rok. Poté je nutno polymer odstranit a nanést nový. Polymer se dá využít na dlažby, linolea, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy, aj. Prakticky se jedná o lak a vypadá dobře také na litých podlahách. Nejčastějšími zákazníky, kteří si pravidelně nechávají polymer nanést na své podlahy, jsou zdravotnické zařízení, úřady, instituce, obchody v obchodních centrech, tovární haly, atd. K dalším službám, které můžete u nás využít, patří denní a pravidelné úklidy, úklidy po stavebních a rekonstrukčních činnostech, úklid po malířích, úklid po řemeslnících Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, strojové čištění a tepování koberců, křesel a čalounění, mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch, čištění a mytí žaluzií, markýz a rolet Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, odstranění graffiti, nanesení antigrafiti nátěru.

Mytí oken v ÚnL, Mostě, Teplicích, Děčíně

Mytí oken v ÚnL, Mostě, Teplicích, Děčíně – Firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. je úklidovou firmou, která svým zákazníkům poskytuje širokou nabídku služeb. Naše firma se specializuje na mytí oken, výloh a dalších prosklených ploch. K dokonalému provedení mytí oken v Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích, Děčíně využíváme tzv. trik suchého leštění. Nepoužíváme žádné leštící přípravky a poté, co jsou skleněné plochy kvalitně vyčištěny, leštíme povrch pouze na suchou bavlněnou plenou. Naše firma je schopna zajistit i mytí oken v ÚnL, Mostě, Teplicích, Děčíně ve výškách a na těžko přístupných místech. Realizaci těchto zakázek zajišťují naši odborně proškolení zaměstnanci, kteří mají k dispozici i speciální techniku pro uskutečnění mytí oken v ÚnL, Mostě, Teplicích, Děčíně ve výškách. Námi používanou technikou pro výškové práce je speleologická a horolezecká technika, hydraulické rameno a vysokozdvižná plošina. Našim zákazníkům dokážeme vyčistit i markýzy, žaluzie či rolety. Toto čištění si zákazník může nechat zajistit součastně při realizaci mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch nebo se může jednat o samostatně provedenou práci. Součástí mytí oken v Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích, Děčíně je i kvalitní vyčištění okenních rámů a venkovních i vnitřních parapetů. Mytí oken v ÚnL, Mostě, Teplicích, Děčíně může být provedeno jako jednorázové či nárazové vyčištění prosklených ploch nebo jako pravidelné a opakující se mytí a čištění. Pro naše zákazníky jsme schopni zajistit i denní a pravidelný úklid bytů, domů, vil, rezidencí, kanceláří či firem v Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích, Děčíně, úklid po stavebních pracích a rekonstrukčních činnostech v Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích, Děčíně, strojové čištění a tepování koberců, křesel a čalounění, strojové čištění a fluatace, odstranění graffiti v Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích, Děčíně.

Mytí oken Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín

Mytí oken Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín – Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro své zákazníky zajišťuje mytí oken Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín. Při mytí oken Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín dokážeme zbavit Vaše okna běžných nečistot i kvalitně umýt okna, výlohy a jiné prosklené plochy, které jsou silně znečištěné, například nečistoty po stavebních a řemeslných pracích apod.. V případě, že při mytí oken Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín  je nutné odstranit tvrdé nečistoty nebo minerální usazeniny z atmosférických spadů, použijeme k jejich odstranění tzv. korundové žiletky. Tyto žiletky s rozměrem nejméně 10 cm zaručí, že nedojde k poškrábání skleněných ploch. Odstraňování tvrdých nečistot z oken, strhávání folií, reklamních i nedovolených polepů, odstraňování zbylého lepidla po stržených fóliích či odstraňování zbytků silikonů a tmelů při mytí oken Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín musí provádět odborně zaškolený pracovník za využití velmi kvalitního nářadí. Pokud by odstraňování tvrdých nečistot, strhávání fólií a polepů apod. prováděl nezaškolený a neodborný pracovník, který by nebyl pro tuto práci vybaven vhodnými a kvalitními pomůckami, mohlo by dojít k silnému poškození prosklených ploch. Na oknech nebo výlohách budou vidět škrábance a rýhy, které jsou zvláště patrné zblízka. Pro mytí oken Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín používáme tzv. trik suchého leštění. Na prosklené plochy nepoužíváme žádné leštící přípravky. Mytí oken Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín je realizováno i ve výškách. Pro výškové práce máme k dispozici speciální techniku, jedná se o horolezeckou a speleologickou techniku, vysokozdvižné plošiny i hydraulická ramena. Naše úklidová firma nabízí svým zákazníkům vedle mytí oken Ústí n.L., Most, Teplice, Děčín řadu dalších služeb, například: denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, kanceláří, rezidencí a firem Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, úklidy po stavebních pracích, strojové čištění a tepování koberců, strojové čištění a voskování podlah Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, odstranění graffiti a nanesení antigrafiti nátěru.

Mytí oken v Hradci Králové

Mytí oken v Hradci KrálovéZa celou dobu realizování mytí oken v Hradci Králové si firma vytvořila řadu významných zákazníků, pro které zajišťuje čištění oken. Kvalitně čistá okna jsou zaručena naším týmem profesionálních umývačů, kteří mají za sebou statisíce čtverečních metrů umytých oken. Mytí oken v Hradci Králové není zaměřeno pouze na mytí běžně znečištěných oken. Čistíme i okna, která jsou silně znečištěna vzhledem k dlouhodobému neumývání, odstraňujeme nežádoucí nečistoty například po stavebních úpravách nebo rekonstrukcích. Mytí oken v Hradci Králové je realizováno v několika programech. Nejčastějším a nejvyužívanějším programem našimi dlouholetými zákazníky je servisní čištění. Naše firma zajišťuje čištění oken a jiných prosklených ploch nejběžněji v servisním cyklu 1x za 30 z venkovní strany. Toto servisní čištění je poskytováno pro velké i malé firmy po celém území České a Slovenské Republiky a ve Vídni. Mytí oken v Hradci Králové může mít formu pravidelného a opakujícího cyklu nebo se může jednat i pouze o nepravidelné nebo jednorázové čištění oken. Firma A SERVIS LIPKA dokáže zajistit i mytí oken ve výškách nebo na těžko přístupných místech. K těmto účelům je použita horolezecká a speleologická technika, popřípadě hydraulické ramena a plošiny.  Upřednostňujeme použití hydraulických ramen nebo plošin, které poskytují mnohem lepší přístup k znečištěným oknům, a tím je zaručeno i kvalitnější čištění oken. Mytí oken v Hradci Králové je jednou z našich mnoha nabízených služeb. Mytí oken v Hradci Králové

Strojové čištění koberců Hradec Králové

Strojové čištění a tepování koberců Hradec Králové Vám naše firma poskytne metodou čištění koberců kotoučovým strojem a turbo vysavačem. Touto metodou dosahuje strojové čištění koberců Hradec Králové velmi kvalitních výsledků při čištění koberců. Po řadě zkušeností tuto metodu považujeme za nejkvalitnější strojové čištění koberců a můžeme ji také označit za nejúčinnější způsob, jak koberce dokonale vyčistit od veškerých nečistot a také jak prodloužit jejich životnost. Dokážeme odstranit i ty nečistoty, které jsou usazeny hluboko v koberci. Můžeme říct, že si dokážeme poradit i koberci, se kterými si jiné firmy v Hradci Králové neporadí. Strojové čištění koberců Hradec Králové je zajišťováno velké řadě zákazníků a uskutečňuje se následujícím způsobem. Na koberec je nanesena chemie značky Bosch RTS, která hluboko pronikne do struktury koberce. Za pomoci kotoučového stroje je celá plocha koberce kartáčována a tím jsou veškeré pevné nečistoty z koberce odstraněny. Tento kotoučový stroj má 12 cm dlouhé a měkké štětiny, které se dostanou hluboko do koberce a díky jejich měkkosti nejsou vlákna koberce porušena. Když je celá plocha vykartáčována přichází na řadu třímotorový vysavač, který zbaví koberec veškeré vlhkosti a nežádoucích nečistot. Takto vyčištěný koberec se nakonec nechá ještě pár hodin proschnout. Strojové čištění koberců Hradec Králové může být realizováno buď jako jednorázové nebo pravidelné čištění Vašich koberců.